International Federation of Business and Professional Women,Taiwan

International Federation of Business & Professional Women,Taiwan

Director and Supervisor

Director

SU,YEN-FEI

Director

 CHEN,AI-JU

Director

HUANG,LING-HUA

Director

HUNG,MEI-LING

Director

LIN,CHIN-CHIAO

Director

HUNG,SU-CHING

Director

LIN,YIN-HSING

Director

CHENG,SHU-YUEH

Director

YU,SHIH-CHIAO

Director

CHIEN, HO-LIN

Director

CHENG,TSUI-LIEN

Director

KE ,SU-MEI

Director

LIN,MEI-HUA

Director

CHANG,YU-LIEN

Supervisor

HSU,YING-HSIEN

Supervisor

LIN,YU-YEN

Supervisor

HUNG,SU-YUEH

Supervisor

CHOU,TUNG-FANG

Supervisor

CHEN,HUI-LING