International Federation of Business and Professional Women,Taiwan

International Federation of Business & Professional Women,Taiwan

BPW Office

Training and Employment Committee Coordinator 

CHOU,YU-PING

Business and Technology Committee Coordinator

CHANG,MEI YING

Arts and Culture Committee Coordinator

LIN,SHU-HUA

Agriculture Welfare Coordinator

WANG,HSUEH-HUI

Peace Promotion Committee Coordinator

SU,YEN-FEI

President's Meeting Coordinator

HO,SHU-TZU

International Affairs Committee Coordinator

KAO,CHING-WEN

Public Relations Committee Coordinator

YU,I-CHUN

Growth Committee Coordinator

TSAI,SHU-MIAO

Youth Development Committee Coordinator

 

 

 

 

 

YANG TENG,CHIN-HUA

ChiaYi Lily Club President

TSAI, CHIA-CHING

Secretary General

HSIAO,I-HUA

Chief Financial Officer

TSOU,CHIU-LAN

Deputy Secretary-General

TSAI,YA-CHEN

Deputy Secretary-General

Yuhung Wu

Deputy Secretary-General

 

 

 

 

 

 

 

CHEN,PAO-JU

Deputy Secretary-General

 

 

 

 

 

 

 

AO,CHI

Deputy Secretary-General

CHANG,CHU-LAN

Deputy Secretary-General

KUO,MEI-YIN

Deputy Secretary-General

WU,SHU-YU

Deputy Secretary-General

TSAI,CHIA-HUI

Deputy Secretary-General

CHEN,HUI-CHEN

Deputy Secretary-General

TUNG,FAN-YUN

Secretary

HSU,HSIAO FENG